Detalii Super Loto 5/35

În continuare se descriu modalitățile de joc la Super Loto 5/35 în detaliu cu bilete de loterie.
 
Tipurile posibile de variante Super Loto care se pot juca sunt următoarele:

 • variante simple

 • variante combinate

 • scheme reduse

 • variante combinate compuse

 

Variante simple

Este modalitatea cea mai simplă de a juca Super Loto. Trebuie doar să marcaţi 5 numere din cele 35, în una dintre cele 4 câmpuri de joc ale biletului

Pe fiecare bilet puteţi să jucaţi de la 1 până la 4 variante simple, ele fiind independente una faţă de celelalte

Mai jos este prezentat un câmp de joc Super Loto completat cu o variantă simplă:

Dacă marcaţi doar căsuţa AUTOMAT, terminalul calculator va alege singur 5 numere în mod aleatoriu

Probabilitatea de câștig a unei variante simple este:

 • 5 numere – 1 la 324.632

 • 4 numere – 1 la 2.164,21

 • 3 numere – 1 la 74,63

 

Variante combinate

O variantă combinată este formată din minimum 6 numere, ea reprezentând de fapt mai multe variante simple; numărul acestor variante simple este dat de:

C5n

(combinări de n luate câte 5), unde n este numărul de numere jucate. O variantă combinată este jucată prin marcarea celor cel puţin 6 numere alese în oricare din cele patru câmpuri de joc A, B, C şi D

Pe un bilet Super Loto pot fi jucate una până la patru variante combinate, în oricare din cele patru câmpuri de joc.

Mai jos este prezentat un exemplu de completare a unui câmp de joc a biletului Super Loto cu o variantă combinată de 8 numere; se observă că numărul de variante simple jucate este 56: combinări de 8 numere luate câte 5.

Numerele marcate se desfăşoară în variante simple care acoperă toate combinaţiile posibile dintre ele

În schemele de desfăşurare completă, câştigurile unei categorii sunt urmate de alte câştiguri în categorii mai mici. De exemplu schema completă de 35 de numere are o totală restituţie de: 1 câştig de categoria I, 150 de câştiguri de categoria II, şi 4.350 de câştiguri de categoria III
 

Câte numere aţi marcat Numărul de variante formate Numărul de câştiguri
Aţi ghicit 5 numere Aţi ghicit 4 numere Aţi ghicit 3 numere
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria II Categoria III Categoria III
5 1 1 0 0 1 0 1
6 6 1 5 0 2 4 3
7 21 1 10 10 3 12 6
8 56 1 15 30 4 24 10
9 126 1 20 60 5 40 15
10 252 1 25 100 6 60 21
11 462 1 30 150 7 84 28
12 792 1 35 210 8 112 36
13 1.287 1 40 280 9 144 45
14 2.002 1 45 360 10 180 55
15 3.003 1 50 450 11 220 66
16 4.368 1 55 550 12 264 78
17 6.188 1 60 660 13 312 91
18 8.568 1 65 780 14 364 105
19 11.628 1 70 910 15 420 120
20 15.504 1 75 1.050 16 480 136
21 20.349 1 80 1.200 17 544 153
22 26.334 1 85 1.360 18 612 171
23 33.649 1 90 1.530 19 684 190
24 42.504 1 95 1.710 20 760 210
25 53.130 1 100 1.900 21 840 231
26 65.780 1 105 2.100 22 924 253
27 80.730 1 110 2.310 23 1.012 276
28 98.280 1 115 2.530 24 1.104 300
29 118.755 1 120 2.760 25 1.200 325
30 142.506 1 125 3.000 26 1.300 351
31 169.911 1 130 3.250 27 1.404 378
32 201.376 1 135 3.510 28 1.512 406
33 237.336 1 140 3.780 29 1.624 435
34 278.256 1 145 4.060 30 1.740 465
35 324.632 1 150 4.350 31 1.860 496

 


 

Scheme reduse predefinite

Orice participant este convins de faptul că jucând o variantă combinată de 6, 7, 8, … numere, şansele de câştig cresc. Cu cât numărul de numere jucate este mai mare, cu atât şansele de câştig sunt mai mari, dar şi costul achitat este mai mare. Schemele reduse reuşesc să facă un compromis între numărul de numere jucate şi costul total, cu o scădere minimă a şanselor de câştig. Pentru un număr oarecare de numere jucate, o schemă redusă este reprezentată printr-un număr de variante simple mai mic (chiar mult mai mic) decât numărul total de variante ale desfăşurării variantei combinate de acelaşi număr de numere şi care – în condiţiile în care la tragere ies 5, 4 sau 3 numere din cele jucate – asigură unul sau mai multe câştiguri.

Pentru a înţelege schemele reduse, vom prezenta o astfel de schemă pentru 7 numere. Dacă participantul joacă toate combinaţiile posibile de 7 numere luate câte 5, adică o variantă combinată de 7 numere, el va achita un cost corespunzător celor C 57 = 21 variante simple. O schemă redusă pentru 7 numere, având 9 variante simple, este dată în tabelul de mai jos, în care cele 7 numere sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
 

1 2 3 4 5 6 7
1 X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X

 
Această schemă redusă asigură obţinerea următoarelor câştiguri, în funcţie de numărul de numere din cele 7, ieşite la tragere, astfel:

 • pentru 5 numere ieşite la tragere:

  • 1 câştig categoria I, 2-4 câştiguri categoria a II-a şi 4-6 câştiguri categoria a III-a sau

  • 5 câştiguri categoria a II-a, 4 câştiguri categoria a III-a

 • pentru 4 numere ieşite la tragere:

  • 1 câştig categoria a II-a, 5-6 câştiguri categoria a III-a sau

  • 3 câştiguri categoria a II-a şi 0-3 câştiguri categoria a III-a

 • pentru 3 numere ieşite la tragere:

  • 2-3 câştiguri categoria a III-a sau

  • 6 câştiguri categoria a III-a

 
În sistemul manual, jucarea unei scheme reduse presupunea completarea pe bilete a tuturor variantelor simple componente ale schemei. În sistemul de joc automatizat, jucarea schemelor reduse se face foarte simplu, participantul trebuie să completeze doar numerele alese (în exemplul de mai sus, cele 7 numere) şi codul prin care terminalul identifică schema redusă. Mai concret, maniera de joc a schemelor reduse pe biletele Super Loto constă din marcarea în unul din câmpurile de joc a numerelor ce se vor juca şi marcarea în câmpul CODUL ce îi aparţine acelui câmp de joc a codului schemei reduse alese care va trebui să fie în concordanţă, în mod obligatoriu, cu numărul de numere alese.
 

Dacă marcaţi codul schemei şi apoi doar căsuţa AUTOMAT, terminalul calculator va alege singur în mod aleatoriu 7 numere pentru schema selectată
 

Numerele marcate se desfăşoară în variante simple care acoperă doar o parte din combinaţiile posibile dintre ele

Variantele care joacă sunt predefinite conform unor scheme. În aceste scheme este importantă poziţionarea numerelor marcate. Poziţionarea numerelor marcate se face de către calculator, care le sortează în ordine ascendentă (începând de la cel mai mic şi terminând cu cel mai mare număr). Mai jos este arătată chitanţa cu numerele sortate ascendent pentru schema redusa cu codul 28
 

Prin urmare, pentru a putea juca scheme reduse Super Loto, participantul trebuie să ştie care sunt schemele reduse recunoscute de terminal (predefinite), adică să ştie codurile acestora, câte numere se joacă pentru fiecare schemă redusă şi câte variante simple cuprinde fiecare schemă. Toate aceste informaţii sunt date în tabelul de mai jos.
 

COD Număr numere marcate Număr variante formate
15 7 9
16 8 20
17 9 30
18 10 51
25 11 66
26 6 4
27 7 5
28 8 8
35 9 12
36 10 18
37 11 22
38 12 30
45 15 57
46 17 68

Pe un bilet se pot juca una până la patru scheme reduse predefinite. Evident, aceste scheme reduse pot fi diferite, dar pot fi şi aceleaşi însă cu alte numere marcate.