Reguli Loto 6/49

În Loto 6/49 trebuie să alegeţi 6 numere cuprinse între 1 şi 49. Tragerea la sorţi a numerelor câştigatoare se face prin extragere din urnă a 6 numere, oferindu-vă 4 categorii de câştiguri, după cum urmează:

  • categoria I – aţi ghicit toate cele 6 numere extrase

  • categoria II – aţi ghicit 5 numere din cele 6 extrasev

  • categoria III – aţi ghicit 4 numere din cele 6 extrase

  • categoria IV – aţi ghicit 3 numere din cele 6 extrase

Atunci când la o categorie nu există nici o variantă câştigătoare, fondul de câştiguri al categoriei se adaugă la fondul de câştiguri al aceleiaşi categorii de la jocul următor. Această sumă este numită în mod obişnuit REPORT.

Participarea la acest sistem se face pe bilete speciale, iar tragerile au loc de doua ori pe saptamana, in zilele de joi si duminica.

 


 

Cum puteţi participa la acest joc?

Procuraţi bilete speciale la orice punct de vânzări Loteria României.

 

 

Descrierea biletului Loto 6/49

Biletul Loto 6/49 care se joacă pe terminalul on-line este format din două părţi. În partea stângă a biletului, participantul specifică, prin marcare numerele pe care doreşte să le joace, eventualele opţiuni asupra variantelor, precum şi participarea la tragerea NOROC. Cealaltă parte a biletului Loto 6/49 (partea dreaptă) este albă (necompletată). După jucarea biletului, adică după trecerea lui prin terminalul on-line de joc, în partea dreaptă a acestuia, terminalul imprimă o serie de informaţii, de exemplu: data tragerilor Loto 6/49 şi NOROC la care participă biletul respectiv, numerele jucate pentru tragerea Loto 6/49, numărul de variante jucate, costul total plătit, dacă s-a jucat NOROC, numărul sau numerele întâmplătoare care participă la tragerea NOROC ş.a.

 

 

Partea stângă a biletului de joc, cea pe care participantul marchează numerele şi opţiunile sale asupra celor dou jocuri, imprimate într-un caroiaj de culoare roşie, se compune din trei câmpuri:

  • câmpul 1 – pentru marcarea numerelor jucate pentru tragerea Loto 6/49

  • câmpul 2 – pentru scheme reduse şi variante combinate compuse

  • câmpul 3 – pentru jocul NOROC

Câmpurile 1 şi 2 sunt împărţite în trei zone, notate A, B şi C, aşa cum se vede pe bilet. Aceste două câmpuri sunt utilizate numai pentru jocul Loto 6/49, în timp ce câmpul 3 este folosit numai pentru jocul NOROC.

Câmpul 1 este destinat marcării de către participant a numerelor pe care doreşte să le joace. În fiecare din cele trei zone ale câmpului 1 sunt preimprimate, în culoare roşie, cele 49 numere pe care participantul le poate juca, fiecare număr fiind încadrat într-un pătrat cu linii, de asemenea, roşii. Fiecare din cele trei zone A, B, C ale câmpului 1 corespunde unei variante (simple sau combinate).

Câmpul 2 este format din două coloane şi are fond roşu. În aceste coloane sunt preimprimate, pentru fiecare din cele trei zone A, B, C, cifrele 1, 2, 3, 4, 5 în prima coloană şi cifrele 6, 7, 8, 9, 0 în a doua coloană. Fiecare din aceste cifre este plasată într-un cerculeţ cu fond alb. Câmpul 2 este destinat unor marcaje pe care participantul le face atunci când doreşte să joace scheme reduse sau variante combinate compuse, care vor fi explicate detaliat în meniul detalii. Trebuie reţinut că cele trei zone A, B, C ale câmpului 2 sunt strict corespunzătoare celor trei zone ale câmpului 1.

Câmpul 3 este o linie formată din două părţi: partea din stânga, cu fond roşu, cuprinde 8 căsuţe în care sunt înscrise cifrele de la 1 la 8, fiecare cifră fiind plasată într-un cerculeţ cu fond alb; partea din dreapta, cu fond alb, cuprinde 4 căsuţe în care sunt înscrise numerele 5, 8, 10, 20, fiecare dintre aceste numere având deasupra sa semnul x (ori).

Mai trebuie menţionate şi alte câteva aspecte legate de completarea de către participanţi a biletelor Loto 6/49. Este vorba de câteva prevederi ale regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor Loto.

În acest regulament, se menţionează că “Participantul poartă întreaga răspundere pentru orice neconcordanţă, neînscrieri sau marcări neregulamentare ale numerelor şi ale tuturor celorlalte date necesare a fi înscrise sau marcate pe biletele care-i aparţin şi pe care le depune.”

De asemenea, în regulament, se specifică: “La oricare din jocurile Loto, participantul este obligat să verifice pe proprie răspundere dacă biletul jucat a fost validat de terminal pentru tragerea respectivă, în condiţiile de joc dorite şi dacă numerele marcate au fost preluate în totalitate şi în mod corect de acesta.”