Detalii Loto 5/40

Tipurile posibile de variante Loto 5/40 care se pot juca sunt următoarele:

 • variante simple
 • variante combinate
 • scheme reduse predefinite
 • variante combinate compuse
 • combinaţii CAP DE POD

 

Variante simple

Varianta simplă – formaţia etalon a jocului Loto 5/40 – este formată din 5 numere diferite din cele 40 care se pot juca. Din punct de vedere poziţional, o variantă simplă corespunde unei zone dintre cele patru ale biletului, respectiv A, B, C sau D.

Pentru a juca variante simple pe biletul Loto 5/40 este suficientă marcarea numerelor alese (câte 5 pentru fiecare variantă) în cele patru zone ale câmpului 1, câmpul 2 rămânând nemarcat.

Pe un bilet Loto 5/40 se pot juca una, două, trei sau patru variante simple, în oricare din cele trei zone A, B, C sau D.

Mai jos este prezentat un bilet Loto 5/40 completat cu două variante simple.

 


 
Probabilitatea de câștig a unei variante simple este:

 • 5 numere din 5 – 1 la 658.008

 • 5 numere din 6 – 1 la 131.601,6

 • 4 numere din 6 – 1 la 1.290,21

 

Variante combinate

O variantă combinată este formată din minimum 6 numere, ea reprezentând de fapt mai multe variante simple care acoperă – ca desfăşurare a numerelor – toate combinaţiile posibile dintre numerele jucate. Numărul acestor variante simple este dat de:

C5n

(combinări de n luate câte 5), unde n este numărul de numere jucate. O variantă combinată este jucată prin marcarea cel puţin a 6 numere alese în oricare din cele patru zone A, B, C sau D ale câmpului 1.

Pe un bilet Loto 5/40 pot fi jucate una până la patru variante combinate, în oricare din cele patru zone.

Mai jos este prezentat un exemplu de completare a biletului Loto 5/40 cu patru variante combinate de câte 8, 7, 8 şi 9 numere

 

 

Indexul de câştiguri pentru variantele combinate este prezentat în tabelul de mai jos

 

Numere jucate Variante simple componente Numere câştigătoare din cele jucate
6 5 4
5 din 5 5 din 6
Numărul de variante câştigătoare, pe categorii
I
(5/5)
II
(5/6)
III
(4/6)
I
(5/5)
III
(4/6)
II
(5/6)
III
(4/6)
III
(4/6)
6 6 1 5 1 5 1 5 2
7 21 1 5 15 1 10 1 10 3
8 56 1 5 30 1 15 1 15 4
9 126 1 5 45 1 20 1 20 5
10 252 1 5 60 1 25 1 25 6
11 462 1 5 75 1 30 1 30 7
12 792 1 5 90 1 35 1 35 8
13 1.287 1 5 105 1 40 1 40 9
14 2.002 1 5 120 1 45 1 45 10
15 3.003 1 5 135 1 50 1 50 11
16 4.368 1 5 150 1 55 1 55 12
17 6.188 1 5 165 1 60 1 60 13
18 8.568 1 5 180 1 65 1 65 14
19 11.628 1 5 195 1 70 1 70 15
20 15.504 1 5 210 1 75 1 75 16
21 20.349 1 5 225 1 80 1 80 17
22 26.334 1 5 240 1 85 1 85 18
23 33.649 1 5 255 1 90 1 90 19
24 42.504 1 5 270 1 95 1 95 20
25 53.130 1 5 285 1 100 1 100 21
26 65.780 1 5 300 1 105 1 105 22
27 80.730 1 5 315 1 110 1 110 23
28 98.280 1 5 330 1 115 1 115 24
29 118.755 1 5 345 1 120 1 120 25
30 142.506 1 5 360 1 125 1 125 26
31 169.911 1 5 375 1 130 1 130 27
32 201.376 1 5 390 1 135 1 135 28
33 237.336 1 5 405 1 140 1 140 29
34 278.256 1 5 420 1 145 1 145 30
35 324.632 1 5 435 1 150 1 150 31
36 376.992 1 5 450 1 155 1 155 32
37 435.897 1 5 465 1 160 1 160 33
38 501.942 1 5 480 1 165 1 165 34
39 575.757 1 5 495 1 170 1
40 658.008 1 5 510

 


 

Scheme reduse predefinite

Orice participant este convins de faptul că jucând o variantă combinată de 6, 7, 8, 9, … numere, şansele de câştig cresc. Cu cât numărul de numere jucate este mai mare, cu atât şansele de câştig sunt mai mari, dar şi costul achitat este mai mare. Schemele reduse reuşesc să facă un compromis între numărul de numere jucate şi costul total, cu o scădere minimă a şanselor de câştig. Pentru un număr oarecare de numere jucate, o schemă redusă este reprezentată printr-un număr de variante simple mai mic (chiar mult mai mic) decât numărul total de variante ale desfăşurării variantei combinate de acelaşi număr de numere şi care – în condiţiile în care la tragere ies 5 sau 4 numere din cele jucate – asigură unul sau mai multe câştiguri.

Pentru a înţelege schemele reduse, vom prezenta o astfel de schemă pentru 7 numere. Dacă participantul joacă toate combinaţiile posibile de 7 numere luate câte 5, adică o variantă combinată de 7 numere, el va achita un cost corespunzător celor C 57 = 21 variante simple. O schemă redusă pentru 7 numere foloseşte doar o parte din variantele desfăşurării şi anume doar 9 variante simple. Aceste variante sunt date în tabelul de mai jos, în care cele 7 numere sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

 

1) 1 2 3 4 5
2) 1 2 3 4 6
3) 1 2 3 4 7
4) 1 2 5 6 7
5) 1 3 5 6 7
6) 1 4 5 6 7
7) 2 3 5 6 7
8) 2 3 5 6 7
9) 3 4 5 6 7

 

Această schemă redusă asigură obţinerea următoarelor câştiguri, în funcţie de numărul de numere din cele 7, ieşite la tragere, astfel:

 • pentru 6 numere ieşite la tragere:

  • 1 câştig categoria I, 2 câştiguri categoria a II-a şi 6 câştiguri categoria a III-a sau

  • 1 câştig categoria I, 1 câştig categoria a II-a şi 7 câştiguri categoria a III-a sau

  • 3 câştiguri categoria a II-a şi 6 câştiguri categoria a III-a sau

  • 2 câştiguri categoria a II-a şi 7 câştiguri categoria a III-a

 • pentru 5 numere ieşite la tragere:

  • 1 câştig categoria I şi 4 câştiguri categoria a III-a sau

  • 1 câştig categoria I şi 2 câştiguri categoria a III-a sau

  • 1 câştig categoria a II-a şi 4 câştiguri categoria a III-a sau

  • 1 câştig categoria a II-a şi 2 câştiguri categoria a III-a sau

  • 5 câştiguri categoria a III-a

 • pentru 4 numere ieşite la tragere:

  • 3 câştiguri categoria a III-a sau

  • 1 câştig categoria a III-a

Un lucru trebuie să fie foarte clar atunci când se joacă scheme reduse: existenţa a 6 sau a 5 numere câştigătoare nu asigură întotdeauna un câştig de categoria I. Acest câştig poate să apară, atunci când “s-a căzut pe cheie” cum spun jucătorii LOTO, dar poate să nu apară. Oricum, în acest al doilea caz, există unul sau mai multe câştiguri de categorii inferioare.

În sistemul manual, jucarea unei scheme reduse presupunea completarea pe bilete a tuturor variantelor simple componente ale schemei. În sistemul de joc automatizat, jucarea schemelor reduse se face foarte simplu, participantul trebuind să completeze doar numerele alese (în exemplul de mai sus, cele 7 numere) şi codul prin care terminalul identifică schema redusă. Mai concret, maniera de joc a schemelor reduse pe biletele Loto 5/40 constă din marcarea în una din zonele câmpului 1 a numerelor ce se vor juca şi marcarea în aceeaşi zonă din câmpul 2 al aceleiaşi zone a codului schemei reduse alese care va trebui să fie în concordanţă, în mod obligatoriu, cu numărul de numere alese.

 

 

Prin urmare, pentru a putea juca scheme reduse Loto 5/40, participantul trebuie să ştie care sunt schemele reduse recunoscute de terminal (predefinite), adică să ştie codurile acestora, câte numere se joacă pentru fiecare schemă redusă şi câte variante simple cuprinde fiecare schemă. Toate aceste informaţii sunt date în tabelul de mai jos.

Pentru comparaţie, în ultima coloană este prezentat, pentru fiecare schemă predefinită, numărul de variante ale combinaţiei complete din numerele jucate luate câte 5.

 

COD Număr de numere jucate Număr variante schemă redusă Număr variante combinaţie completă
15 7 9 21
16 8 21 56
17 9 30 126
18 10 51 252
25 11 66 462
26 12 113 792
27 13 173 1.287
28 14 255 2.002
35 15 243 3.003
36 15 327 3.003
37 16 348 4.368
38 16 443 4.368
45 17 488 6.188
46 17 562 6.188
47 18 732 8.568
48 19 930 11.628

 

Codul unei scheme reduse predefinite Loto 5/40 este întotdeauna format din 2 cifre, aceste două cifre se marchează câte una în fiecare din cele două coloane ale zonei corespunzătoare din câmpul 2 al biletului.

Pe un bilet se pot juca una, două, trei sau patru scheme reduse predefinite. Evident, aceste scheme reduse pot fi diferite, dar pot fi şi aceleaşi sau cu alte numere.

Verificarea automatizată a schemelor reduse se poate efectua în secţiunea „Verificare Loto 5/40”