lotoinfo

totul despre loto şi pariuri…

Reguli Loteria Naţională 6/36

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr.285-XIV din 18.02.1999 „Cu privire la jocurile de noroc” şi stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a loteriei naţionale „Milioane pentru Moldova”.

1.2 Loteria naţională „Milioane pentru Moldova” este organizată şi desfăşurată de S.A. „Loteria Naţională a Moldovei”, denumită în continuare „Organizator”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 7, IDNO 1011600023774.

1.3 S.A. „Loteria Naţională a Moldovei”, este fondată în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 371 din 24 mai 2011, având în calitate de unic acţionar MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA şi este unica societate investită cu dreptul de a desfăşura loterii naţionale care constituie monopolul statului în conformitate cu alin. (9) al art. 29 din Legea Republicii Moldova nr. 285-XIV „ Cu privire la jocurile de noroc”.
 

II. DEFINIŢII

In prezentul Regulament, termenii folosiţi au următoarea semnificaţie:

2.1 Loteria naţională „Milioane pentru Moldova” este un joc de noroc, în cadrul căruia organizatorul jocului, într-un anumit loc şi într-un anumit timp, desfăşoară între participanţii la loterie tragerea la sorţi a fondului de câştiguri al loteriei, conform schemei stabilite în prezentul Regulament, iar căderea câştigurilor în anumite combinaţii nu depinde de voinţa şi de acţiunile Organizatorului, este absolut aleatorie şi nu poate fi de nimeni expres organizată.

2.2 Loteria naţională „Milioane pentru Moldova”

2.3 „SMS de participare” – mesaj SMS, expediat de către abonatul „furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice” de pe echipamentul său terminal, în formatul prevăzut de prezentul Regulament, în vederea înregistrării combinaţiei de joc. Expedierea unui SMS de participare la „numărul cu tarif special” confirmă voinţa abonatului de a participa la loterie şi acceptarea fără rezerve a condiţiilor prezentului Regulament;

2.4 „SMS de confirmare” în accepţiune cu loteria „Milioane pentru Moldova” este o notificare prin SMS, emisă de Organizator cu suportul tehnic al „furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice”, care conţine informaţia despre combinaţia de joc, înregistrarea acesteia, confirmă participarea la loterie şi este necesar a fi prezentat pentru revendicarea premiului. SMS de confirmare constituie „Biletul de Loterie “.

2.5 „Combinaţia de joc” este o combinaţie din 6 numere unice în intervalul de la 1 la 36, expediate de către jucător prin intermediul mesajului “SMS de participare”, sau generată de sistem, în cazul prevăzut de prezentul Regulament.

2.6 „Combinaţia câştigătoare” este combinaţia compusă din 3, 4, 5 și 6 numere unice cuprinse în intervalul de la 1 la 36 extrase cu ajutorul turbosuflantei, dintr-un total de 36 de bile numerotate de la 1 la 36.

2.7 „Jucător” orice persoană fizică, care a achitat participarea la joc prin expedierea de pe echipamentul terminal al său (sau aflat în folosinţă) a mesajului „SMS de participare” la „numărul cu tarif special”, şi a primit un „SMS de confirmare”, („Biletul de loterie” în sensul prezentului Regulament), care conţine „combinaţia de joc”.

2.8 „Câştigător” – jucătorul, posesor al echipamentului terminal care a recepţionat mesajul „SMS de confirmare” ce conţine 3, 4, 5 sau 6 numere identice cu numerele din „combinaţia câştigătoare” extrasă în cadrul unui ciclu al loteriei, şi care ii confirmă dreptul de a primi câştigul în conformitate cu regulile prezentului Regulament. Categoria pentru care 3 numere sunt identice cu numerele din combinația câştigătoare nu are un caracter permanent. Cu înştiințarea prealabilă a Ministerului Finanțelor, Loteria Naţională a Moldovei va hotărî când şi cât se câştigă cu trei numere, în conformitate cu prevederile p. 7.7, lit. ”d” a prezentului Regulament.

2.9 „Furnizor de servicii de comunicaţii electronice” – persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, licenţiată în furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/15.11.2007, şi care asigură transmiterea mesajelor SMS de participare de la Jucător la Organizator prin intermediul „integratorului tehnic” şi livrarea mesajelor SMS de notificare de la Organizator jucătorilor prin intermediul aceluiași integrator tehnic. Furnizori de servicii de comunicaţii electronice în cadrul loteriei „Milioane pentru Moldova” sunt operatorii de telefonie mobilă „Orange”, „Moldcell” şi „Unite”.

2.10 „Integrator tehnic” reprezintă o companie desemnată de Organizator să primească/livreze mesajele SMS de participare/de confirmare de la/spre Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice şi să transmită informaţia spre/de la unitatea centrală a Organizatorului.

2.11 „Serviciu cu tarif special” – reprezintă serviciul, acordat de către Organizator abonaţilor unui „furnizor de servicii de comunicaţii electronice”, de a participa la loteria naţională „Milioane pentru Moldova” în calitate de jucător prin expedierea mesajelor SMS la „Numărul cu tarif Special” în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.12 „Număr cu Tarif Special” – numărul scurt „7575″ alocat de Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice Organizatorului, pentru recepţionarea mesajelor SMS de participare de la Jucător şi transmiterea mesajelor SMS de confirmare către Jucător.

2.13 „Turbosuflanta” – este o instalaţie mecanică alcătuită dintr-un container transparent, în care sunt introduse 36 de bile numerotate de la 1 la 36 şi care are la bază un dispozitiv care suflă aer. Aerul sub presiune acționează un dispozitiv mecanic care asigură amestecarea si extragerea aleatorie şi pe rând a bilelor.

2.14 „Unitatea centrală” – este un dispozitiv electronic dotat cu un soft special conceput pentru a asigura recepționarea mesajelor SMS de participare, înregistrarea jucătorilor şi a combinațiilor de joc, generarea combinațiilor de joc, emiterea SMS-ului de confirmare (biletul de loterie), precum şi a altor notificări necesare desfășurării jocului de loterie.
 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE JUCĂTORULUI

3.1 Jucătorul loteriei „Milioane pentru Moldova” are următoarele drepturi:

 1. dreptul de recunoaştere şi protecţia drepturilor sale şi intereselor legitime, de către stat şi de către Organizatorul jocurilor de noroc;

 2. dreptul la informaţii complete, corecte şi precise privind regulile de organizare a jocurilor de noroc şi a condiţiilor de desfăşurare a jocului respectiv, la care participă;

 3. dreptul la condiţii egale în desfăşurarea jocului cu alţi participanţi;

 4. la primirea câştigului în cazul anunţării lui ca jucător câştigător;

 5. alte drepturi, prevăzute de legislaţie, de regulile de organizare ale jocurilor de
  noroc şi condiţiile de desfăşurare a acestora.

3.2. Jucătorul este obligat:

 1. să respecte regulile de organizare a loteriei, precum şi alte cerinţe legitime ale organizatorului;

 2. să achite taxa de participare;

 3. să respecte ordinea publică;

 4. altă răspundere, prevăzută de legislaţie, de regulile de organizare a jocurilor de noroc şi de condiţiile de desfăşurare a acestora;

 5. să aibă contul pozitiv, cu mijloace disponibile pentru a achita preţul mesajului SMS de participare prevăzut la p. 4.3 din prezentul Regulament.

 

IV. PARTICIPAREA LA JOC

4.1 La loteria „Milioane pentru Moldova” poate participa orice persoana fizică, deţinătoare a unui echipament terminal, conectat la reţeaua furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice ORANGE, MOLDCELL şi UNITE.

4.2 Participarea la loterie este benevolă şi contra plată. Participarea la loterie are loc prin expedierea unui mesaj SMS de participare la numărul cu tarif special „7575″. Un jucător poate expedia un număr nelimitat de mesaje SMS-uri de participare.

4.3 Preţul unui mesaj SMS de participare, expediat la numărul „7575″ este de 8 (opt) lei şi constituie preţul „biletului de loterie”. La preţul menţionat anterior, operatorii de telefonie mobilă licenţiaţi pot încasa de la jucători echivalentul tarifului pentru două mesaje SMS naţionale, care reprezintă plata pentru serviciile de comunicaţii electronice prestate (SMS de participare şi SMS de confirmare).

4.4 Expedierea mesajului SMS de participare la Numărul cu Tarif Special presupune acordul fără rezerve al persoanei de a participa la loterie în condiţiile stabilite de prezentul Regulament, confirmarea cunoaşterii regulilor loteriei, acceptul de a plăti preţul biletului de loterie şi a taxelor percepute de operatori precum şi acceptul de a recepţiona mesaje cu titlu informativ ce ţin de activităţile loteriei.

4.5 Pentru a înregistra participarea la joc a „combinaţiei de joc” pe care jucătorul mizează, acesta trebuie să expedieze un mesaj SMS de participare la numărul cu tarif special „7575”. Mesajul trebuie să conțină doar 6 (şase) numere unice , de la 1 la 36, separate prin spaţii. Cele 6 numere vor constitui combinaţia de joc.

4.6 Jucătorii care nu doresc să joace propria combinaţie expediază un mesaj SMS fără conţinut (gol) la acelaşi număr, iar unitatea centrală va genera o combinaţie aleatorie de 6 numere ce va constitui combinaţia de joc a jucătorului.

4.7 Un mesaj expediat de jucător care conţine altceva decât cele 6 (şase) numere unice de la 1 la 36 separate prin spaţii va fi considerat un mesaj „gol”, iar sistemul îi va atribui 6 (şase) numere alese aleatoriu. Aceste numere vor constitui combinaţia de joc a jucătorului respectiv şi vor fi înregistrate ca atare.

4.8 La iniţierea mesajului SMS de participare de către jucător operatorul de telefonie mobilă verifică disponibilitatea contului după care, din contul acestuia va fi extrasă suma echivalentă cu preţul „biletului de loterie”, stabilit în p. 4.3 din prezentul Regulament şi, după caz, echivalentul tarifului pentru două mesaje SMS.

4.9 În cazul în care abonatul nu dispune de suficiente mijloace băneşti în contul său pentru a achita preţul mesajului SMS de participare, stabilit la p.4.3, operatorul informează despre acest fapt abonatul. În acest caz, din contul abonatului va fi extras doar costul unui mesaj SMS standard, conform ofertei de preţuri ale Furnizorului de servicii de comunicaţii electronice.

4.10 Dacă, mijloacele băneşti din contul abonatului sunt suficiente pentru a achita preţul mesajului SMS de participare stabilit la p. 4.3, Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice va transmite această informaţie integratorului tehnic care intermediază transmiterea numerelor trimise de jucător către unitatea centrală a Organizatorului. Dacă aceste numere sunt în formatul valid vor fi înregistrate ca atare. Dacă nu au un format valid,
jucătorului îi vor fi atribuite aleatoriu 6 numere ce vor constitui combinația de joc ce va participa la extragere.

4.11 Mesajul SMS de confirmare, emis de unitatea centrală a Organizatorului şi expediat de către Organizator prin intermediul furnizorului de servicii de comunicaţii electronice va conţine combinaţia din 6 numere separate prin spaţii, de ex: „11 22 33 34 27 36″ şi următorul text: „Extragerea # 12345 din „zz/ll/aa,” ora „oo:mm”. Numerele Dvs sunt: „11 22 33 34 27 36″ Mult noroc!” Acest mesaj va constitui, în condiţiile prezentului Regulament, „Biletul de loterie”.

4.12 În condiţiile prezentului Regulament, mesajele SMS de participare expediate de jucători, ce au fost înregistrate de către Organizator până la expirarea termenului stabilit de acesta (ora închiderii înscrierilor), vor fi considerate valide pentru respectiva extragere. Mesajele expediate de jucători până la expirarea termenului stabilit, însă recepţionate şi înregistrate de către Organizator după expirarea termenului stabilit de acesta (ora închiderii înscrierilor), vor fi validate pentru extragerea imediat următoare, indiferent de motivul sau cauza recepţionării întârziate a mesajelor (suprasolicitarea sistemelor de comunicaţii electronice, întârzieri în trafic, forţă majoră, etc).
 

V. DESFĂŞURAREA LOTERIEI „MILIOANE PENTRUMOLDOVA”

5.1 Loteria „Milioane pentru Moldova” este o loterie cu tiraje şi se desfăşoară în cicluri complete unice. Numărul de cicluri este nelimitat.

5.2 Fiecare ciclu al loteriei „Milioane pentru Moldova” se finalizează cu extragerea combinaţiei câştigătoare care are loc în fiecare zi de duminică la ora anunţată în prealabil prin mijloacele de comunicare mass-media, şi la care participă toate combinaţiile de joc valide înregistrate în sistem în perioada unei săptămâni.

5.3 Înregistrarea mesajelor SMS de participare se încheie cu o oră înaintea extragerii propriu-zise. Mesajele înregistrate după timpul precizat vor participa la extragerea din săptămâna imediat următoare.

5.4 Loteria „Milioane pentru Moldova” este o loterie cifrică, unde combinația câştigătoare de 6 numere este determinată prin extragerea a 6 bile dintr-un total de 36 de bile numerotate de la 1 la 36 cu ajutorul dispozitivului numit turbosuflantă.
 

VI. EXTRAGEREA COMBINAŢIEI CIŞTIGATOARE

6.1 Extragerea este un ansamblu de măsuri şi procese care are ca scop determinarea combinaţiei câştigătoare.

6.2 Procedura de extragere a „combinaţiei câştigătoare” are loc într-un studiou special amenajat, şi se transmite în direct pe un post de televiziune anunţat de Organizator prin intermediul mass-media şi pe pagina web a S.A. „Loteria Naţională a Moldovei”. Extragerea combinaţiei câştigătoare poate fi transmisă on-line şi pe pagina web a Organizatorului.

6.3 Procesul de extragere a combinaţiei câştigătoare este supravegheat de o Comisie formată din trei reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi un reprezentant ales aleatoriu de Organizator. După fiecare extragere, Comisia întocmeşte un proces verbal cu privire la validarea extragerii combinaţiei câştigătoare, care va fi semnat de toţi membrii Comisiei.

6.4 Combinaţia câştigătoare se determina prin extragerea din containerul transparent cu ajutorul turbosuflantei a 6 bile numerotate unic în intervalul de la 1 la 36.

6.5 În anumite circumstanţe Organizatorul îşi rezervă dreptul de a executa trageri suplimentare, de a modifica ziua sau ora de desfăşurare a extragerilor, cu anunţarea în prealabil a Ministerului Finanţelor şi a jucătorilor prin afişarea informaţiei pe pagina web a Organizatorului şi/sau prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media.

6.6 Dacă în timpul extragerii din motive tehnice de orice natură sau în caz de forţă majoră are loc o întrerupere a procesului de extragere, numerele extrase până la acel moment vor fi considerate nule şi va avea loc o nouă extragere conform regulilor stabilite de prezentul Regulament.

6.7 În cazul în care, un membru sau mai mulţi membri din componenţa Comisiei vor expune obiecţii motivate cu privire la desfăşurarea extragerii şi vor argumenta încălcarea prevederilor prezentului Regulament, extragerea va fi declarată nulă şi se va organiza o nouă extragere în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 

VII. FORMAREA FONDULUI DE CÂŞTIGURI

7.1 Fondul de câştiguri al loteriei „Milioane pentru Moldova” se formează din mijloacele băneşti primite de la jucători pentru participarea la loterie (preţul „biletelor de loterie”) şi reprezintă 50% din suma încasată la fiecare ciclu al Loteriei.

7.2 Fondul de câştiguri este destinat exclusiv pentru plata câştigurilor, şi nu poate fi grevat de către Organizator cu alte obligaţii decât cu obligaţiile faţă de participanţii la loterie.

7.3 Fondul de câştiguri se acumulează pe un cont bancar deţinut de Organizatorul loteriei „Milioane pentru Moldova”.

7.4 Fondul de câştiguri nu este proprietate a organizatorului şi nu poate fi urmărit pentru obligaţiile organizatorului loteriei.

7.5 Până la extragerea propriu-zisă a combinaţiei câştigătoare, Organizatorul anunţă obligatoriu numărul de bilete vândute, suma totală a încasărilor loteriei “Milioane pentru Moldova” pentru extragerea corespunzătoare și suma premiilor pentru fiecare categorie în parte.

7.6 Până la acumularea sumei de 1 (unu) milion de lei pentru categoria I, Organizatorul garantează un câştig minim în mărime de 1 (unu) milion de lei din mijloace proprii.

7.7. Fondul de câştiguri se distribuie de către Organizator conform următoarelor categorii de combinații câştigătoare:

 1. „Categoria I” – constituie 20% din fondul de câştiguri, cu un câştig minim garantat de 1.000.000 (un milion) de lei;

 2. „Categoria II” – constituie 40% din fondul de câştiguri;

 3. „Categoria III” – 40 % din fondul de câştiguri.

 4. „Categoria IV”. Cu înştiințarea prealabilă a Ministerului Finanțelor, Organizatorul poate introduce în joc pentru o anumită perioadă de timp
  „combinații câştigătoare de categoria IV”. În perioada de valabilitate, pentru categoria IV se v-a stabili un premiu fix pentru fiecare câştigător la
  această categorie. Suma premiilor de la categoria a IV se va deduce din suma alocată fondului de câştiguri în ciclul respectiv după care suma
  rămasă se distribuie între categoriile I, II şi III conform procentelor descrise anterior.

7.8. În cazul în care la una din categoriile sus-menționate nu există câştigători, suma fondului de câştig alocată categoriei respective va fi adăugată fondului de câştig al respectivei categorii în cadrul ciclului complet unic din săptămâna următoare.

7.9. ”Loteria Națională a Moldovei” S.A. poate stabili câştiguri băneşti suplimentare în cadrul loteriei naționale ”Milioane pentru Moldova”. Premiile suplimentare sunt acoperite din bugetul de Marketing al Organizatorului şi au ca scop stimularea jocului de loterie.

7.9.1 Determinarea câştigătorilor premiilor suplimentare se va face fie cu ajutorul unui dispozitiv electronic ce va face o alegere aleatorie din baza de date aferentă unei anumite perioade pe parcursul unui ciclu, fie prin luarea în considerare a numărului de SMS-uri trimise de fiecare jucător pe perioada unui ciclu sau pe perioada unui interval orar prestabilit.

7.10 După înştiințarea Ministerului Finanţelor despre introducerea „Categoriei a IV-a” şi/sau a câştigurilor băneşti suplimentare, SA” Loteria Națională a Moldovei” va anunța jucătorii cu privire la perioada de valabilitate a respectivei categorii, va publica Regulamentul fiecărei promoții pe pagina web – www.lnm.md şi/sau prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media cu cel puţin 7 zile calendaristice până la introducerea în joc.
 

VIII. DETERMINAREA ŞI PLATA CÂŞTIGURILOR

8.1 Prin participarea la loteria „Milioane pentru Moldova” jucătorii au şansa de a câştiga un premiu bănesc în dependenţă de numerele înregistrate în mesajul SMS de confirmare (Biletul de loterie) şi care trebuie să coincidă cu numerele din combinaţia câştigătoare şi/sau în temeiul prevederilor p.7.9 a prezentului Regulament.

8.2 Câştigurile pe categorii se prezintă după cum urmează:

 1. „Categoria I-a” – jucătorilor care fac dovada posesiei cartelei SIM de la care a fost expediat SMS-ul de participare şi a fost recepţionat SMS-ul de confirmare emis de Organizator în care toate cele 6 (şase) numere din combinaţia de joc înregistrată coincid cu toate cele 6 (şase) numere din combinaţia câştigătoare determinată în urma extragerii la finalul ciclului în care a avut loc înregistrarea;

 2. „Categoria a II-a” – jucătorilor care fac dovada posesiei cartelei SIM de la care a fost expediat SMS-ul de participare şi a fost recepţionat SMS de confirmare emis de Organizator, în care 5 (cinci) numere din combinaţia de joc înregistrată coincid cu oricare 5 (cinci) numere din combinaţia câştigătoare determinată în urma extragerii la finalul ciclului în care a avut loc înregistrarea ;

 3. „Categoria a III-a” – jucătorilor care fac dovada posesiei cartelei SIM de la care a fost expediat SMS-ul de participare şi a fost recepţionat SMS-ul de confirmare emis de Organizator în care 4 (patru) numere din combinaţia de joc înregistrată de sistemul de joc coincid cu oricare 4 (patru) numere din combinaţia câştigătoare determinată în urma extragerii la finalul ciclului în care a avut loc extragerea;

 4. „Categoria a IV-a” – jucătorilor care fac dovada posesiei cartelei SIM de la care a fost expediat SMS-ul de participare şi a fost recepţionat SMS-ul de confirmare emis de Organizator în care 3 (trei) numere din combinaţia de joc înregistrată de sistemul de joc coincid cu oricare 3 (trei ) numere din combinaţia câştigătoare determinată în urma extragerii la finalul ciclului în care a avut loc extragerea.

8.3 Suma alocată fiecărei categorii de câştiguri este împărţită între toţi câştigătorii la categoria respectivă în mod egal cu rotunjirea până la un număr întreg. Sumele acumulate în urma rotunjirii vor fi adăugate fondului de premii de la următoarea extragere.

8.3.1 Câştigătorii premiilor băneşti suplimentare stabilite în temeiul p. 7.9 vor fi notificați conform prevederilor p. 8.8 a prezentului Regulament.

8.4 În vederea ridicării premiului, câştigătorul loteriei “Milioane pentru Moldova” este notificat printr-un mesaj SMS în care este specificată suma câştigată, codul unic de înregistrare precum şi numărul de telefon al Organizatorului pentru confirmarea ridicării premiului.

8.5 Câştigurile se achită de organizator în termen de până la 12 zile de la data solicitării câştigului.

8.6 Câştigurile, indiferent de categorie, care depăşesc suma de 5000 (cinci mii) de lei vor fi achitate la sediul central al Organizatorului sau la oficiile băncilor partenere a Organizatorului.

8.7 Pentru sume mai mici sau egale cu 5000 (cinci mii) de lei, câştigurile vor fi achitate în centrele colaboratoare ale Organizatorului, respectiv oficii desemnate ale Băncilor partenere a Organizatorului.

8.8 Câştigătorul stabilit în urma extragerii este notificat cu mesajul: Aţi câştigat 1000 de lei după taxe – 820 lei la extragerea XXXX bilet: XXXXXXXX. Sunaţi la tel. 022 xxxxxx şi solicitaţi premiul. Jucătorul care a câştigat dar care nu este notificat în modul descris anterior în termen de 30 de zile de la extragere, va apela “Organizatorul” la numărul 080028000 şi va comunica despre aceasta.

8.9 Câştigătorul notificat cu mesajul indicat la p. 8.8, trebuie sa contacteze Organizatorul la numărul indicat în notificare, de la acelaşi număr de mobil de pe care a fost expediat SMS-ul de participare pentru a-şi revendica premiul. Câştigătorul va fi rugat să prezinte numele complet, codul unic din mesaj şi codul personal din buletinul de identitate (IDNP), după care va fi îndrumat către cel mai apropiat oficiu pentru ridicarea câștigului.

8.9.1 Pentru ridicarea câştigului, câştigătorul trebuie să prezinte buletinul de identitate valabil, iar după verificarea cu datele sistemului Organizatorului acestuia îi este înmânat premiul.

8.9.2 Termenul de achitare a câştigurilor curge din momentul adresării câştigătorului către Organizator şi/sau oricare centru colaborator al acestuia.

8.9.3 Plata premiilor câştigătorului se poate face şi în bază de procură autentificată notarial, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.9.4 Perioada de revendicare a câştigurilor este de 90 de zile, începând cu data tragerii la sorţi pentru care a fost înregistrat câştigul. Termenul dat nu se prelungește, iar după expirarea acestuia, câştigurile neplătite vor fi transferate în fondul de câştiguri al loteriei „Milioane pentru Moldova”, la categoria corespunzătoare. Orice cerere cu privire la achitarea câştigului va fi considerată neîntemeiată şi va fi refuzată.

8.9.5 În cazul în care jucătorul la loterie nu prezintă dovezile de participare necesare identificării câştigătorului, „Organizatorul” va refuza achitarea câştigului.

8.9.6 Persoana care în condiţiile prezentului Regulament a validat câştigul, apelând la numărul de telefon al Organizatorului loteriei este şi singura
persoana îndreptăţită să primească premiul.

8.9.7 Informaţia cu privire la achitarea câştigurilor se va păstra la sediul Organizatorului, ceea ce va constitui Registrul de plată a câştigurilor. Această informaţie se va păstra şi în formă electronică.

8.9.8 Organizatorul loteriei „Milioane pentru Moldova” reţine în prealabil din fiecare câştig un impozit în mărime de 18% conform art. 90/1 alin. (3/3) al Codului Fiscal al Republicii Moldova, iar suma plătită jucătorului reprezintă diferenţa dintre suma câştigului şi suma impozitului calculat şi reţinut conform legislaţiei fiscale în vigoare.

8.10 Plata câştigurilor este garantată de Organizator prin mijloace financiare care se găsesc în contul bancar al acestuia, precum şi/sau prin garanţie bancară deţinută.

8.11 Plata câştigurilor bănești suplimentare reglementate de p.7.9 a prezentului Regulament va fi efectuată în condiții similare celor descrise
anterior.
 

IX. TERMENI, CONDIŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

9.1 Prezentul Regulament care prevede regulile de desfăşurare a jocului de noroc “Milioane pentru Moldova” va fi afişat în oficiile Organizatorului,
companiilor asociate, sponsori de premii şi/sau agenţii asociate Organizatorului. La solicitarea jucătorului, organizatorul şi partenerii acestuia se obligă să prezinte jucătorului regulile de desfăşurare a loteriei.

9.2 În condiţiile prezentului Regulament, se consideră că participanţii la loteria “Milioane pentru Moldova” cunosc integral termenii şi condiţiile stabilite de prezentul Regulament şi sunt de acord cu prevederile acestuia. Se prezumă că participanţii confirmă cunoaşterea prezentului Regulament şi acceptă participarea la loterie în momentul în care expediază mesajul SMS de participare, precum şi cunoaşterea oricăror alte informaţii specifice loteriei, anunţate de organizator prin orice mesaj mass media (televiziune, radio, presa scrisă, filme de reclamă, etc.) sau pe www.loterianationalaamoldovei.md sau www.lnm.md.

9.3 Termenii, condiţiile şi alte prevederi ale prezentului Regulament pot fi amendate sau revizuite în orice moment fără notificare prealabilă a jucătorilor. Orice modificare a prezentului Regulament va fi făcută publică prin mass-media (televiziune, radio, presa scrisă, filme de reclamă, etc.) şi postată pe website-ul Organizatorului, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanţelor.

9.4 Este responsabilitatea participanţilor la loteria “Milioane pentru Moldova” să se asigure de schimbarea prevederilor prezentului Regulament.

9.5 Angajaţii Organizatorului şi integratorului tehnic, cât şi membrii familiilor acestora nu sunt eligibili pentru participare la joc. Interdicţia dată se extinde şi asupra persoanelor fizice din rândurile acţionarilor, asociaţilor, membrilor comitetului de conducere sau persoanelor a căror atribuţie nemijlocită de serviciu este desfăşurarea jocului de noroc sau exercitarea controlului asupra lui.

9.6 Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru orice întrerupere a serviciilor de telefonie mobilă sau alte defecţiuni legate de telefonia mobilă.

9.7 Orice înregistrare la loteria „Milioane pentru Moldova” în care participantul a eludat plata taxelor de înregistrare va fi considerată nulă şi nu va produce efecte juridice.

9.8 Organizatorul nu acceptă înregistrările în masă. Înregistrările în masă în acest caz sunt definite ca fiind înregistrări generate de computer care ocolesc platforma de facturare a operatorilor.

9.9 Organizatorul, integratorul tehnic şi Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice îşi declină răspunderea pentru orice eroare, disfuncţionalitate, prejudiciu, pierdere, daună sau dezamăgire suferită de oricare participant, care rezultă din participarea la loteria „Milioane pentru Moldova”, indiferent de motivul sau cauza acesteia.

9.10 Organizatorul loteriei este exonerat de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiunilor sale prevăzute de prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare, sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiunilor sale, în cazul în care aceasta a rezultat din modificarea cadrului normativ sau din alte acţiuni săvârşite de către autorităţile publice, cât şi în cazul survenirii unui eveniment de forţă majoră.

9.11 Toate litigiile ce vor rezulta din participarea la jocul de noroc “Milioane pentru Moldova” vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care erorile, neînţelegerile, alte litigii legate de participarea la loteria “Milioane pentru Moldova” sau alte pretenţii înaintate Organizatorului nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, atunci acestea vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.

9.12 În cazul în care de la un participant a fost încasată plata de participare la loteria „Milioane pentru Moldova”, dar din cauza unei defecţiuni tehnice aceasta nu a fost înregistrată în modul stabilit de prezentul Regulament, Organizatorul va lua măsurile necesare pentru a rambursa plăţile încasate în cel mai scurt timp. În cazul în care din aceleaşi motive apelantului nu i s-a reţinut numărul, Organizatorul va rambursa suma plătită după primirea ca dovadă a facturii telefonice care confirmă taxarea. În cazul în care apelantul nu poate fi contactat, valoarea de rambursare va fi păstrată de către Organizatorului.

9.13 Organizatorul nu poartă răspundere pentru procesele care nu ţin de competenţa sa, dar prin intermediul cărora este asigurată desfăşurarea loteriei “Milioane pentru Moldova”. Astfel, procesele de organizare şi desfăşurare a loteriei “Milioane pentru Moldova” pot fi suspendate temporar şi fără notificare prealabilă în cazul defectării sistemelor şi/sau instalaţiilor prin intermediul cărora este efectuată extragerea numerelor câştigătoare sau din alte motive obiective.

9.14 În cazul când un participant nu se conformează sau nu este în măsură să se conformeze cu prevederile prezentului Regulament Organizatorul poate descalifica acest participant, fără a-şi asuma obligaţii suplimentare faţă de jucătorul respectiv.

9.15 Organizatorul (sau oricare parte terţă desemnată de Organizator) poate utiliza numele şi imaginea câştigătorilor precum şi comentariile acestora cu privire la premii şi experienţa în legătură cu loteria „Milioane pentru Moldova” în scopuri promoţionale, de marketing şi publicitare şi în orice domeniu de mass-media, cu acceptul acestora, fără a plăti taxe suplimentare.

9.16 Informaţiile şi datele personale care sunt furnizate de către participanţi la loterie sunt confidenţiale şi vor fi folosite de către Organizator, companiile implicate în desfăşurarea jocului de noroc, sponsori de premii şi/sau agenţii asociate ale Organizatorului exclusiv în scopul desfăşurării loteriei “Milioane pentru Moldova”.

9.17 Conform prezentului Regulament, Organizatorul, integratorul tehnic şi Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice au dreptul să facă schimb de date cu caracter personal a jucătorilor furnizorilor de telefonie mobilă întru realizarea obligaţiilor sale în cadrul jocului de noroc, precum şi să le transmită autorităţilor publice, organului de urmărire penală sau altor autorităţi pe parcursul investigării oricărei anchete cu privire la orice reclamaţie. Informaţia generală şi nepersonală poate fi, de asemenea, utilizată în scopul efectuării studiilor de piaţă şi îmbunătăţirea serviciilor.

9.18 Contestaţiile și reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea loteriei “Milioane pentru Moldova” pot fi depuse de participanţi în termen de o lună de la data când a avut loc evenimentul contestat, (de exemplu – extragerea numerelor câştigătoare, ş.a.) la adresa Organizatorul care le examinează şi prezintă un răspuns oficial în termen de 30 de zile.

9.19 Organizatorul îşi asumă obligaţia de a respecta prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 190 -XVI din 26.07.2007.

9.20 Limba de stat a Republicii Moldova va guverna validitatea, interpretarea şi executarea prezentului Regulament.

9.21 Abonatul care trimite cel puţin un SMS de participare la Numărul cu tarif special îşi exprimă prin aceasta acordul sa primească mesaje cu caracter publicitar şi/sau informativ privind loteria. Abonatul poate solicita să nu mai primească asemenea SMS-uri, anunţând despre aceasta Organizatorul prin contactarea de pe acelaşi număr de pe care a fost expediat SMS de participare, la numărul 0800-28000. Asemenea cerere va fi satisfăcuta de Organizator într-un timp rezonabil. Daca, după asemenea cerere, abonatul trimite un alt SMS de participare la Numărul cu tarif special, el se consideră că îşi exprimă din nou acordul să primească mesaje cu caracter publicitar şi/sau informativ privind loteria.
 

X. LIMITELE RESPONSABILITĂŢII FURNIZORULUI DE SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

10.1 Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice nu este organizatorul loteriei “Milioane pentru Moldova” şi nu poartă răspundere pentru acţiunile Organizatorului, precum şi pentru toate consecinţele, prejudiciul, etc., care direct sau indirect au fost cauzate participanţilor, jucătorilor şi terţelor persoane ca urmare a participării la loterie.

10.2 Prin expedierea unui mesaj SMS de participare, abonatul îl împuterniceşte pe Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice să prezinte Organizatorului şi Integratorului tehnic următoarea informaţie cu caracter personal: numărul de telefon, conţinutul mesajului SMS de participare, ora şi data expedierii mesajului.

10.3 Participarea în cadrul loteriei “Milioane pentru Moldova” şi expedierea mesajelor SMS de participare reprezintă o acţiune benevolă a abonatului şi reprezintă manifestarea liberă de voinţă a acestuia de a participa la loteria “Milioane pentru Moldova” şi de a achita costul pentru SMS de participare stabilit în p. 4.3 din prezentul Regulament.

10.4 Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice nu oferă nici o informaţie referitoare la loteria “Milioane pentru Moldova”. Toate întrebările şi pretenţiile cu privire la loterie vor fi adresate Organizatorului.

10.5 Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice oferă posibilitatea expedierii mesajelor SMS de participare doar în aria de acoperire a reţelei şi doar în limitele mijloacelor băneşti de pe contul mobil al Abonatului. Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice nu oferă posibilitatea expedierii mesajelor SMS de participare abonaţilor care se află în roaming.

10.6 Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice nu poartă răspundere pentru modul de desfăşurare a extragerilor, desemnare şi anunţarea câştigătorilor precum si pentru valoarea premiilor oferite de Organizator. De asemenea, Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice nu va primi nici o pretenţie cu privire la perioada de livrare a mesajelor SMS şi, prin prezenta, atenţionează Abonatul că recepţionarea mesajelor SMS de către Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice şi transmiterea acestora Organizatorului şi/sau Integratorului tehnic nu este instantanee. Livrarea mesajului SMS Organizatorului şi/sau Integratorului tehnic poate dura până la 72 ore. Livrarea mesajului de confirmare de la Organizator şi/sau Integrator tehnic către Abonat depinde de faptul disponibilităţii terminalului pe parcursul a 72 ore din momentul generării acestuia, în caz contrar acesta expiră.

10.7 Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice nu va răspunde pentru faptul că abonatul nu a putut participa la loterie din cauza limitărilor tehnice sau altor limitări specifice serviciilor de comunicaţii electronice, cum ar fi: încărcarea reţelei, epuizarea memoriei telefonului, telefonul defectat, cartela SIM defectată, lipsă de acoperire sau semnal slab, epuizarea memoriei cutiei poştale vocale, suspendare temporară a serviciului în scopuri operaţionale, cum ar fi reparaţia deranjamentelor, mentenanța planificată sau modernizarea reţelei, orice alta eroare a reţelei Furnizorului de servicii de comunicaţii electronice sau a echipamentului sau programelor software ale terţilor etc.

10.8 Organizatorul, Integratorul tehnic şi Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice nu vor purta răspundere contractuală sau delictuală pentru prejudiciul indirect cauzat abonaţilor în legătură cu loteria (inclusiv venituri ratate, economii ratate, deteriorare sau pierdere de date sau informaţii, pierderea oportunităţilor, pierderea clienţilor, pierderea posibilităţii de a folosi, suspendarea activităţii).