Reguli Joker

Participarea la acest joc se face prin alegerea a două seturi de numere: 5 numere cuprinse între 1 şi 45 şi un număr cuprins între 1 şi 20. Tragerea constă din 5+1 numere, extrase din aceleaşi două domenii (1-45, respectiv 1-20) mai precis două seturi care numai împreună formează varianta câştigătoare: unul de 5 numere şi unul de un singur număr (joker).

Categoriile de câştiguri la Joker sunt următoarele:

 • categoria I – aţi ghicit toate cele 5 numere din primul set şi joker-ul

 • categoria II – aţi ghicit toate cele 5 numere din primul set

 • categoria III – aţi ghicit oricare 4 numere din cele 5 ale primului set şi joker-ul

 • categoria IV – aţi ghicit oricare 4 numere din cele 5 ale primului set

 • categoria V – aţi ghicit oricare 3 numere din cele 5 ale primului set şi joker-ul

 • categoria VI – aţi ghicit oricare 3 numere din cele 5 ale primului set

 • categoria VII – aţi ghicit oricare 2 numere din cele 5 ale primului set şi joker-ul

 • categoria VII – aţi ghicit oricare număr din cele 5 ale primului set şi joker-ul

Atunci când la o categorie nu există nici o variantă câştigătoare, fondul de câştiguri al categoriei se adaugă la fondul de câştiguri al aceleiaşi categorii de la jocul următor. Această sumă este numită în mod obişnuit REPORT.

Participarea la acest sistem se face pe bilete speciale, iar tragerile au loc de doua ori pe saptamana, in zilele de joi si duminica

 


 

Cum puteţi participa la acest joc?

Procuraţi bilete speciale la orice punct de vânzări Loteria României

 

 

Descrierea biletului Joker

Biletul Joker, care se joacă pe terminalul off-line, este format din trei părţi, dintre care una – cea din stânga – este partea pe care participantul marchează numerele alese pentru joc şi eventual, opţiuni asupra jocului. Pe un bilet nejucat, celelalte două părţi sunt albe şi despărţite printr-o bandă haşurată. În momentul înregistrării şi validării biletului, pe aceste două părţi se imprimă în mod identic aceleaşi informaţii, cum ar fi codul agenţiei în care s-a jucat biletul, numerele jucate, preţul total de plată, opţiunile de joc, etc.

Partea cea mai din dreapta a biletului este tăiată în interiorul terminalului în timpul procesului de validare a biletului. Biletele folosite la terminalele on-line nu au banda haşurată, iar imprimarea numerelor jucate şi a opţiunilor de joc se face pe suprafaţa albă din partea dreaptă a biletului.

Partea de bilet pe care se marchează numerele alese şi opţiunile de joc se compune din două zone identice, notate cu A şi B. Fiecare dintre cele două zone este compusă din trei câmpuri preimprimate:

 • câmpul 1 – conţine numerele de la 1 la 45; în acest câmp se marchează numerele (minimum 5 şi maximum 45) ce vor constitui primul set jucat;

 • câmpul 2 – conţine numerele de la 1 la 20; în acest câmp se marchează numerele (minimum 1 şi maximum 20) alese pentru al doilea set jucat;

 • câmpul 3 – conţine numerele de la 1 la 5 şi se utilizează numai în cazul în care în câmpul 1 s-a jucat o schemă redusă; în acest caz, aici se marchează codul schemei;

Schemele reduse şi variantele combinate vor fi explicate detaliat în meniul detalii.

 

 

Mai trebuie menţionate şi alte câteva aspecte legate de completarea de către participanţi a biletelor Joker. Este vorba de câteva prevederi ale regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor Loto.

În acest regulament, se menţionează că “Participantul poartă întreaga răspundere pentru orice neconcordanţă, neînscrieri sau marcări neregulamentare ale numerelor şi ale tuturor celorlalte date necesare a fi înscrise sau marcate pe biletele care-i aparţin şi pe care le depune.”

De asemenea, în regulament, se specifică: “La oricare din jocurile Loto, participantul este obligat să verifice pe proprie răspundere dacă biletul jucat a fost validat de terminal pentru tragerea respectivă, în condiţiile de joc dorite şi dacă numerele marcate au fost preluate în totalitate şi în mod corect de acesta.”